Ekspert radzi

Co powinna zawierać strona internetowa?

 


Dzisiejszy post jest kolejnym wpisem z cyklu „Ekspert radzi”. Będziemy w nim poruszać różne aspekty życia i prowadzenia biznesu. Autorami są kobiety prowadzące swoje działalności, ekspertki w tym co robią. Jeżeli masz ochotę poznać je bliżej zapraszam TUTAJ.


 

Większość z Was już ją ma bądź jest na etapie tworzenia. Długotrwałe analizy, przegląd dostępnych grafik, wybór kolorystyki … z jednej strony radość, z drugiej lęk, bo przecież chcemy, żeby wszystko było idealnie. Czy w całym zgiełku prac nad stroną internetową, bo to ona jest główną bohaterką,  pamiętamy o jej prawnym aspekcie? Czy spełniamy wszystkie obowiązki?  Jakie dokumenty powinniśmy posiadać?

  1. Regulamin

Jest obowiązkowy przy każdym świadczeniu usług drogą elektroniczną. Co to oznacza? Spełnione muszą być następujące przesłanki:

– usługa musi być wykonywana bez jednoczesnej obecności stron (na odległość);

poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy;

przesyłanie, odbieranie lub przechowywanie danych w ramach usługi musi odbywać się za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania;

nadawanie, odbieranie lub transmitowanie usługi powinno odbywać się za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

Tytułem przykładu usług świadczonych drogą elektroniczną można wskazać: usługa wyszukiwania różnego rodzaju treści w Internecie, przesyłania i przechowywania danych, oferowania informacji handlowych, zawieranie umów on-line, newsletter.

 

Konsekwencją niewywiązania się z obowiązku wprowadzenia Regulaminu może być m.in. naruszenie zbiorowych interesów konsumenta, co może skutkować nałożeniem kary przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również popełnienie wykroczenia na podstawie ustawy o prawach konsumenta.

 

  1. Dane osobowe

Polityka prywatności

Jest to dokument, który dobrze byłoby umieścić na stronie internetowej, tak, aby każdy mógł się z nim zapoznać. Powinien zawierać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, do których przekazania obliguje ustawa o ochronie danych osobowych, m.in. cel i zakres ich przetwarzania.

 

Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych (zwaną dalej: Instrukcją)

Zgodnie z informacją Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, są to „dokumenty wewnętrzne, które powinny być udostępniane jedynie ograniczonemu kręgowi osób”. Jeśli zatem przetwarzasz dane osobowe, jesteś zobowiązana do ich odpowiedniego przechowywania, zabezpieczania oraz ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych co szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29.04.2004r.

Polityka bezpieczeństwa określa np. wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, w którym przetwarzane są dane osobowe, wykaz zbiorów danych osobowych itd., natomiast Instrukcja zawiera informacje dot. procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym, sposób zabezpieczenia systemu informatycznego itd.

Pamiętać jednak należy, że te dokumenty, w odróżnieniu od wcześniej omówionej Polityki prywatności, nie powinny być  publikowane na stronie internetowej lecz jedynie udostępniane osobom, „którym są niezbędne w związku z powierzonymi im zadaniami”. Opisałam je jednak w niniejszym artykule, celem wyjaśnienia różnic między Polityką prywatności a Polityką bezpieczeństwa i instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

 

  1. Cookies

Czym są tzw. ciasteczka?

Informacje zapisane np. na Twoim komputerze, laptopie, a powstające np. w związku z korzystaniem z usług drogą elektroniczną, tytułem przykładu- obecnością na jakiejś stronie www, do których dostępu domaga się

Co z tego wynika?

Jeśli masz swoją stronę internetową, warto zadbać o to, aby już przy jej uruchomieniu pojawiła się odpowiednia informacja o cookies, tj. wskazująca m.in. na cel przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji, warunków przechowywania itd., szczegółowo określona w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Wyłączone są jedynie cookies wykorzystywane przy dostarczaniu usługi, np. logowaniu się do konta. W przypadku nieprawidłowości w związku z tzw. cookies, na daną osobę może zostać nałożona kara pieniężna.

 

Jeśli potrzebujesz, aby zredagować dla Ciebie któryś z powyższych dokumentów, czy też chciałabyś porozmawiać o dowolnych kwestiach prawnych- zapraszam do kontaktu!

 

 


Julia Rybczyńska. Jestem radcą prawnym z kancelarii RD Kancelarie: https://www.facebook.com/RD-Kancelarie-742636889209502/
Razem z kuzynem postanowiłam wspólnie świadczyć pomoc prawną. Wszak, co dwie głowy, to nie jedna…
Doradzamy zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom. Jeśli nurtują Cię kwestie życia codziennego, jak alimenty, spadki, sprawy biznesowe, chętnie rozwieję wszelkie wątpliwości i pomoże Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Kobiety przedsiębiorcze są solą tej ziemi. Dlatego też kieruje do Ciebie szczególną ofertę opartą na partnerstwie, zaufaniu i pełnym zaangażowaniu w każdy element prowadzonej przez Ciebie działalności. Zapraszam do kontaktu jeśli prawo, w szczególności prawo pracy czy też prawo umów, nadal wywołuje wątpliwości.

www.rdkancelarie.pl jr@rdkancelarie.pl, tel 692926049